Morgendagens energiløsninger

Avtaletid

Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter kunde deltagelse i Ringerikskraft og ENOVA sitt prosjekt knyttet opp mot bevisstgjøring av strømbruk til husstanden. Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter du som pilotkunde deltagelse i hele prosjektperioden som varer ut 2021. Betingelsene på strømleveransen er de samme som du har i dag. Du forplikter deg til å ha Kraftriket som strømleverandør i hele perioden. Ved oppsigelse gjelder vilkår som beskrevet nedenfor.

Angrerett

Kunden har 28 dagers ubetinget angrerett fra den dag utstyr er mottatt. Retur av utstyr gjøres til Ringerikskraft sitt Kundesenter. Alternativt pr post.

Deltagelse

Ved å inngå denne avtalen mottar husstanden en sender og mottager som installeres i sikringsskap. Denne enheten vil også benyttes som styringsenhet den dagen systemet utvides til også å styre varme og lys i din bolig. Dette krever installasjon av enheter i kontakter, brytere og sensorer i din bolig. Dette gjør at du i fremtiden kan

 • Benytte mobiltelefon som fjernkontroll
 • Opprettholde komfort og samtidig SPARE PENGER
 • Temperaturkontroll / Nattsenking / borte- og hjemmemodus
 • Automatisk tidsstyring
 • Installere sensorer for bevegelse og temperatur
 • Få varsel på mobilen ved brann og vannlekkasje
 • Installere kamera for overvåking (tidligst 2019)


Ønsker husstanden å utvide med disse funksjonene kan utstyret nedbetales over strømregningen i avtaleperioden. Utstyr som skal installeres skjult i kontakter og brytere skal monters av godkjent installatør. Eventuelle installasjonskostnader kan også nedbetales over strømregningen.

I tillegg til nevnte utstyr kreves trådløst datanettverk og tilgang til internett for eventuell fjernstyring.

Utstyret du mottar I avtalen har en verdi på 3000,-.
Alle som blir med før 31.12.2017 mottar utstyret uten kostnader. Etter samme dato vil utstyret bli tilgjengelig for kjøp

Deltagelse i prosjektet krever at du er strømkunde av Kraftriket i hele avtaleperioden og at du har en AMS måler i husholdningen som befinner seg i Ringerikskraft sitt nettområde (Ringerike og Hole)

Krav til mobiltelefon

Ringerikskraft sin SMARTliv-app må være installert på kundens mobiltelefon. SMARTliv støttes på mobiltelefoner med følgende operativsystemer

 • iOS (7.0 eller nyere)
 • Android (4.0 eller nyere)

Personvern

All forbruksdata vil bli behandlet helt anonymt og vil kun bli brukt til analysering av forbruk på et overordnet nivå. Innhentet data vil ikke bli misbrukt og kun videreformidlet til ENOVA.

Følgende opplysninger vil bli registrert:

 • Strømforbruk
 • Målernummer
 • Postnummer 
 • Maks/min effekt

Følgende opplysninger må kunden registrere selv på skjema som blir tillsendt etter påmelding: 

 • Boligtype
 • Størrelse på bolig
 • Antall personer i husstanden
 • Evt. plassering i rekkehus/blokk
 • Annen oppvarming Byggeår/rehabiliteringsår

Årlig oppdatering av kundedata

For å kunne gjøre riktig analyse av data i avtaleperioden vil husstanden mota et elektronisk spørreskjema hvert år.

Effekttariffer

Ringerikskraft Nett tester ut en annen form for nettleie ved at både de faste kostnadene og kostnad pr kWh blir lavere, men at det innføres et nytt kostnadsledd; effekt. Dette er et mål på hvor raskt man bruker energi. For en gjennomsnittlig kunde blir resultatet for nettleie den samme som tidligere, men kunden har større påvirkningsmulighet på regningen ved å bruke strøm smartere; dvs uten store forbrukstopper.

Denne delen av prosjektet begrenser seg til ett kalenderår, med sannsynlig oppstart i Q1-2018. 

Mangler og reklamasjon

Ringerikskraft svarer ikke for feil ved produktet eller utstyr som skyldes feil ved kundens bruk eller ved feil oppstått som følge av torden eller annet ekstremvær.

Ved flytting eller avslutning av kontrakt

Kunden plikter å melde ifra ved flytting eller salg/overdragelse av eiendom.

Kunden har følgende alternativer når dette skjer:

 • Tjenesten overføres til ny eier. Ny avtale må signeres.
 • Tjenesten tas med til ny bolig i Ringeriks-Kraft sitt nett. Avtale korrigeres.
 • Oppsigelse

 Ved oppsigelse skal utstyr returneres til Ringerikskraft. Eventuelle skader står kunden ansvarlig for og utstyr blir fakturert.