Morgendagens energiløsninger

Ringerikskraft er et energikonsern. Energipilot er et samarbeidsprosjekt mellom strømselskapet og netteieren Ringerikskraft Nett. Prosjektet er ett av 7 prosjekter som ble satt i gang etter Enova-konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere».

Energipilot lar kundene teste morgendagens strømhverdag, ved at de i sann tid, minutt for minutt, kan se sitt eget forbruk, og dermed enklere kan redusere det. Ringerikskraft var tidlig ute og monterte smarte strømmålere hos alle sine kunder. Informasjon fra målerne ble tilgjengeliggjort via web, men ikke minst kundeapplikasjonen Smartliv som konsernet lanserte i 2015. Denne er laget for å gjøre kundene mer bevisst sitt energibruk. Kundene får rask tilgang på forbruket, time for time, vist på helt ny måte. Energipilot er et steg videre på veien, ved at kundene kan se hva de bruker, akkurat nå. Vi tror kundene vil bli smartere forbrukere av dette.  

Det er ulike faktorer som påvirker vårt strømforbruk. I løpet av prosjektet vil vi teste ut hva som påvirker hvordan vi bruker strøm, ved å gi våre kunder gode råd og informasjon. Vi kommer også til å se om det utgjør noen forskjell å ha utstyr i huset. Alle kunder kan bruke mindre energi, men hvor mye varierer fra kunde til kunde, avhengig av faktisk forbruk, vilje og evne.

Prosjektet deles inn i to kategorier (for kunde og tid):

  • 2000 kunder får utstyr for sanntidsvisning
  • 100 kunder tester utstyr for smarthusfunksjonalitet

Prosjektperioden går fra 2016-2021, og i denne perioden vil vi registrere om kundene endrer sitt forbruk. Prosjektperiodens lengde er såpass lang at man må gå ut fra at flere i testgruppene også vil være interessert i å gjøre investeringer som medfører en varig reduksjon i energibruk. Erfaringstall fra liknende prosjekter viser at man kan spare opptil 20 % av energiforbruket.

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Pressemelding fra Enova om konkurransen 

Energipilot bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse.